Tag: keto pav bhaji

Keto Pav Bhaji – made with Yeast Risen Pav Bread

Keto Pav Bhaji – made with Yeast Risen Pav Bread

A keto pav bhaji made with a yeast risen pav bread that is lighter and fluffier than most low carb breads with a delicious low carb pav bhaji masala.